Invitaţie la lectură:

external image zapada-plante-rasarite.jpg„Acum, pădurea albă, strălucitoare, scânteind în mii de luminiţe, seamănă cu un castel din basme. În câmpie, cât vezi cu ochii, totul e la fel de strălucitor.
Dar oare ce se întâmplă sub zăpadă?
Sub zăpadă, se află fire mici şi subţiri de iarbă, de un verde deschis. Aici nu-i chiar atât de frig. Pământul nu e îngheţat. Cu cât stratul de zăpadă se îngroaşă, cu atât sub el e mai călduţ, fiindcă gerul iernii îl străbate mai greu. Sub cojocul de omăt, ghioceii, toporaşii, şi brânduşele se grăbesc să încolţească scoţând tulpina şi, îndată ce zăpada s-a topit, ba uneori chiar mai repede, înfloresc. Nu degeaba li se spune vestitorii primăverii!"

(după Eugen Jianu)

POVESTEA APEI
de Florin Iordăchescu

Sus, la munte,
Nouri suriCircuitul_apei_în_natură.jpg
Spânzurând peste păduri
Plouă picuri mari şi mici
Peste arborii voinici
Si se scurg de pe tulpină,
Până jos, la rădăcină.
Apa în pământ pătrunde
Până cine ştie unde
Apoi iese la lumină
Ca o undă cristalină
Şi ţâşneşte un izvor.
Izvoraşul călător
O porneşte către vale
Până întâlneşte-n cale
Alt izvor mai măricel
Şi îşi varsă apa-n el.
Pârâiaşul o porneşte
Şi se tot rostogoleşte
Printre pietre, printre stânci,
Până-n ape mai adânci,
Râuri mari şi fluvii care
Curg şi se revarsă-n mare.
Soarele când străluceşte
Apa mării o-ncălzeşte,Apa.jpg
Iar din apa încălzită,
Ca din oala de pe plită
Aburi se ridică-n sus.
Apoi aburul e dus
Prin văzduh
Împins de vânt
Dinspre mare spre pământ
Şi se face iarăşi nor
Pe deasupra munţilor.
VăIătuci de nouri suri
Spânzurând peste păduri
Cern pe arborii voinici,
Iarăşi picuri mari şi mici
Ce ajung la rădăcină.
Apoi iese la lumină
Cine ştie unde iar
Izvoraşul cel hoinar
Şi-o porneşte voiniceşte
Către râuri, fluvii care,
Apa iar o duc în mare.
Aburii din nou se-adunăclipart_of_water%20drop%20cartoon.jpg
Nouraşii se-mpreună
Şi, pe nevăzută punte,
Iarăşi o pornesc spre munte...
Hei,
Povestea asta toată
Cum s-ar învârti o roată
Nu sfârşeşte niciodată...Are ploaia tată?

Temă:​
(Termen: luni, 15 martie 2010)
Învingătorii cunoaşterii:

· Adunaţi date din surse variate privind importanţa precipitaţiilor pentru vieţuitoare. Realizaţi şi un colaj de imagini prin care să arătaţi acest lucru;


Mateiu Rareş


Ştefănescu Theodora


Burtea Andra


Drăgoescu Laura


Luca SpătaruIstrate Liviu


Micile genii:
Ce pagube pot provoca apele? (inundaţii, topire, zăpezi, aşezări omeneşti, dezrădăcinare de copaci, distrugeri de şosele, căi ferate etc.); Adăugaţi şi imagini.


Munteanu GabrielaMuşat Nicoleta


Popa Radu


Munteanu Alin


Roşca Dan Călin


Ichimescu Delia
Phoenix:
· Redactaţi o povestire cu titlul „Călătoria unei picături de apă” Redaţi în povestire circuitul apei în natură.


Sarchizian Delia


Chirila Mihai


Toader Dragoş


Blanar George


Custură MariusDragonii zburători:
· Realizaţi un afiş prin care să convingeţi oamenii că apa trebuie păstrată cât mai curată, nepoluată, pentru binele tuturor vieţuitoarelorDiaconu Teodora
​​

Oprea Alin


Cazacu Miruna


Meseșan Andu


Paun Andrei


Băjan Laura


Câştigătorii 2000:
· Realizaţi un colaj de imagini prin care să redaţi zone aride (secetoase), precum şi zone mai umede de pe planetă. Precizaţi asemănări şi deosebiri dintre aceste zone.

TOPORAŞ IRINA


ILIE ANA MARIA


Hîncu CosminCosma Andra


Anghel Sebastian